ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών καθημερινά: 09.00-15.00 τηλ: 215-2159541 MEDEVIEN A.E.

Email:  info@menarini.gr